Vergi Danışmanlıklarımız

Vergi davaları başta olmak üzere tüm vergi süreçleri, denetim süreçleri için uzman ekibimizle danışmanlık veriyoruz.

Periyodik Denetim ve Sürekli Danışmanlık

 Firmaların muhasebe kayıtları ve belgeleri üzerinden ayda bir düzenli denetim yapmak ve neticede verilecek KDV  , Muhtasar , Geçici Vergi , Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin doğru verilmesini sağlamak

Suistimal ve Yolsuzluk Denetimi

 İşletme bünyelerinde olası yolsuzlukların iç denetim yoluyla tespiti ,

Vergi Davalarında Danışmanlık

Vergi ve Ceza İhbarnameleri vergi daireleri tarafından mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma süresi 30 gün ile sınırlıdır. Söz konusu süreler dahilinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılabilecek durumlarda vergi mevzuatı yönüyle dava konusunun değerlendirilmesi ve hukukçularla bu durumun değerlendirilmesi

Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama

İşletme bünyesinde gerek sermaye artırımı vb. , diğer ihtiyaç duyulan konularda tespitlerin yapılıp raporla belgelendirilmesi

Vergi İnceleme Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi incelemeleri esnasında mükelleflerin Vergi Müfettişleri ile ilişkilerinde  işleyen süreler , yararlanması gereken haklar ve süreç yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti