İdare Hukuku

İdare hukuku alanında uzman avukatlarımız ile yüz yüze veya online görüşebilirsiniz.

İdarenin işlemlerine karşı açılacak, iptal ve tam yargı davaları, imar hukukundan kaynaklı davalar, kamulaştırma ile ilgili davalar, idari para cezasının iptali ile ilgili davalar ilişkin konuları ve idare hukuku kapsamında idare, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

İdare hukuku, devletin idari birimlerinin çalışmalarını düzenleyen bir alandır. İdare hukuku, devletin idari birimlerinin kuruluşu, çalışma şekilleri, görevleri ve yetkileri gibi konuları içerir. Bu alan, aynı zamanda devletin idari birimlerinin yasalara uygun bir şekilde çalışmasını ve halka hizmet etmesini sağlar.

İdare hukuku, ayrıca devletin idari birimlerinin yaptıkları kararların yargı mercilerine danışılması ve bu kararların yargı mercilerince incelenmesi gibi konuları da içerir. İdare hukuku, halkın haklarının korunması ve devletin idari birimlerinin yasalara uygun bir şekilde çalışmasını sağlar.

Par Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, idare hukuku konularında uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olup, devletin idari birimlerinin yasalara uygun bir şekilde çalışmasını ve halka hizmet etmesini sağlama konusunda hizmet vermektedir. Büromuz, devletin idari birimlerinin yaptıkları kararların yargı mercilerine danışılması ve bu kararların yargı mercilerince incelenmesi gibi konularda da hizmet vermektedir. Ayrıca, halkın haklarının korunması konusunda da destek vermekteyiz.

İdare hukuku konularında etkin bir şekilde hizmet veren Par Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, devletin idari birimlerinin yasalara uygun bir şekilde çalışmasını ve halka hizmet etmesini sağlama konusunda güvendiğiniz bir seçenek olmayı hedeflemektedir.