Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanında uzman avukatlarımız ile yüz yüze veya online görüşebilirsiniz.

Ticaret hukukunun sözlük açıklamasına bakıldığında, ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatın bütünü olarak açıklanır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır.

Ticaret hukukunuun temel dayanağı, 2001 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun’un ayrılmaz bir parçası olan 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Ticaret, üretim ve tüketim arasında bir köprü görevi görmektedir. Ekonomik faaliyetlerin üretim,değişim,tüketim ve bölüşüm gibi çok sayıda unsuru bünyesinde barındırdığı göz önüne alındığında, ticari faaliyetlerden daha geniş bir kapsama sahip olduğu görülebilir.

Diğer yandan ticaret hukuku ilk başlarda dar kapsamda ticareti ele alıyorsa da ticaret hukuku pratik uygulamalarının diğer unsurlarla ayrılmaz ilişkisi göz önüne alındığında giderek ekonomik faaliyetleri bütünüyle kapsayacak şekilde genişlemiştir. Yıllar boyunca insanların ticari ilişkilerinde oluşan problemler nedeniyle ve ticari ilişkilerin sağlam bir zeminde yapılabilmesi amacıyla ortaya çıkan ticaret hukuku tarafların bu anlaşmazlıklarına çözüm üretir.

Par Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak uzman ekibimizle ticaretle uğraşan tüm yerli ve yabancı müvekkilerimize ulusal ve uluslararası ticaret hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Özelikle teknoloji ve uluslararası ticaretin hızlı gelişmesiyle hem ülkemizde hemde yurtdışında ticaret yapan bir çok yerli yabancı müvekkilerimize yurtdışındaki partnerlerimizle birlikte ticaretlerini en sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmeleri için hukuki çözümler üretiyoruz.