Gümrük Hukuku

Gümrük hukuku alanında uzman avukatlarımız ile yüz yüze veya online görüşebilirsiniz.

Bilindiği üzere eşyanın Gümrük Kıymeti Gümrük Kanununun 24’ncü maddesinde “Eşyanın gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir” şeklinde belirtilmiştir. Mükellefler gümrük giriş beyannamesinde kıymet beyanını Yurt dışı satış faturası üzerinden yapacaklardır. 

Ancak, Gümrük idaresi bir çok eşya için (ithalatı yapılan tüm eşyanın %80’ninde) TEBLİĞLE Gözetim Kıymet ve/veya referans kıymet belirleyerek, mükelleflerden kıymet arttırımı yapmasını talep etmektedir. Mükelleflerde bu tebliğlere dayalı olarak kıymet arttırımı yaparak, fazladan vergi ödemek zorunda bırakılmaktadır. Vergi mahkemeleri gümrük idaresinin bu uygulamasının yasal olmadığı gerekçesi ile Gümrük kanununun 211. maddesi kapsamında mükellef şirketlere veri verilmesi hususunda karar almaktadır. 

Talep edilmesi halinde mükelleflerin 3 yıl geriye dönük beyannameleri üzerinden hesaplama yaparak, tebliğe dayalı olarak fazladan ödenen verginin geri alınması mümkündür.

Konuya İlişkin Emsal Kararlar elimizde mevcuttur.

Gümrük hukuku, ülkelerarası ticaret ve gümrük vergi uygulamaları ile ilgili olan bir alandır. Gümrük hukuku, ülkelerarası ticaretin düzenlenmesi ve gümrük vergilerinin tahsil edilmesi gibi konuları kapsar. Bu alan, ülkelerarası ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Gümrük hukuku, ülkelerarası ticareti düzenleyen yasaları içerir ve bu yasaların uygulanmasını sağlar. Gümrük hukuku, aynı zamanda ülkelerarası ticaret için gerekli olan belgelerin düzenlenmesi, gümrük vergilerinin tahsil edilmesi ve gümrük beyannamelerinin doldurulması gibi konuları da içerir.

Par Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, gümrük hukuku konularında uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olup, ülkelerarası ticaret faaliyetlerinde oluşabilecek hukuki sorunları çözme konusunda hizmet vermektedir. Büromuz, ülkelerarası ticaret faaliyetlerinde karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümü konusunda danışmanlık ve savunma hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, ülkelerarası ticaret işlemlerinde gerekli olan belgelerin düzenlenmesi, gümrük vergilerinin tahsil edilmesi ve gümrük beyannamelerinin doldurulması gibi konularda da destek vermekteyiz.

Gümrük hukuku konularında etkin bir şekilde hizmet veren Par Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, ülkelerarası ticaret faaliyetlerinde oluşabilecek hukuki sorunların çözümü konusunda güvendiğiniz bir seçenek olmayı hedeflemektedir.