Bilindiği üzere eşyanın Gümrük Kıymeti Gümrük Kanununun 24’ncü maddesinde “Eşyanın gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir” şeklinde belirtilmiştir. Mükellefler gümrük giriş beyannamesinde kıymet beyanını Yurt dışı satış faturası üzerinden yapacaklardır. 

Ancak, Gümrük idaresi bir çok eşya için (ithalatı yapılan tüm eşyanın %80’ninde) TEBLİĞLE Gözetim Kıymet ve/veya referans kıymet belirleyerek, mükelleflerden kıymet arttırımı yapmasını talep etmektedir. Mükelleflerde bu tebliğlere dayalı olarak kıymet arttırımı yaparak, fazladan vergi ödemek zorunda bırakılmaktadır. Vergi mahkemeleri gümrük idaresinin bu uygulamasının yasal olmadığı gerekçesi ile Gümrük kanununun 211. maddesi kapsamında mükellef şirketlere veri verilmesi hususunda karar almaktadır. 

Talep edilmesi halinde mükelleflerin 3 yıl geriye dönük beyannameleri üzerinden hesaplama yaparak, tebliğe dayalı olarak fazladan ödenen verginin geri alınması mümkündür.

Konuya İlişkin Emsal Kararlar elimizde mevcuttur.