Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan covid- 19, özel sağlık sunucularına da önemli etkide bulundu. Tüm dünyada vaka sayılarının çok yüksek seviyelere varması devlet hastanelerinin yanında özel hastanelerde yoğun bir talep olmasına sebep oldu. Bu talepler nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi dolan hastaneler sağlık bakanlığı tavsiyesi üzerine normal yataklarda yoğun bakım şartlarını sağlayarak hizmet vermeye başladılar.  Yapılan bu hizmetler sayesinde birçok insanın hayatı kurtuldu.

Gerek sağlık bakanlığı gerekse Cumhurbaşkanımız her fırsatta özel sağlık sunucularına hastanenizin acil kapısına gelen hiçbir hastayı geri çeviremezsiniz demektedir. Özel sağlık sunucuları da bu çağrılara uyarak kapısına gelen acil hastaların tamamına bakmaya gayret göstermektedir.

Sgk son zamanlarda covid hizmeti veren özel sağlık sunucularına yoğun bakım yatak sayısı dışında yapmış olduğu diğer yoğun bakım tedavi ücretlerini ödemeyeceğini söyleyerek özel sağlık sunucularının hak edişlerinde kesintiye gitmektedir.  Yapılan bu kesintiler zaten pandemi nedeniyle ekonomik güçlük çeken özel sağlık sunucularını daha da zor duruma düşürmektedir.

Özel sağlık sunucuları bir yandan sağlık bakanlığının talimatlarına uymak zorunda iken diğer yandan sağlık bakanlığının talimatlarına uydukları için Sgk’nın yaptırımlarına maruz bırakılmaktadır.

Bizce Sgk’nın yapmış olduğu bu yaptırımlar hukuken yerinde değildir. Zira dünya genelinde meydana gelen pandemi nedeniyle her türlü sağlık hizmetinin kat ve kat değer kazandığı bir dönemde sırf kağıt üstünde yoğun bakım kapasitesi sınırlı diye yoğun bakım şartlarına uygun normal odalarda verilen yoğun bakım hizmetinin bedelini ödememek bizce hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.  Nitekim benzer durumlardaki birçok özel sağlık sunucusuna kesilen buna benzer kesintiler tarafımızca açılan davalarca tamamen iptal edilmiştir.

Bu yüzden sağlık sektörünün her iki önemli unsuru olan SGK ve Özel Sağlık Sunucularına şunları tavsiye ediyoruz;

  1. SGK’ya buna benzer kesintileri yapmadan önce müfettişlerini ilgili hastanelere göndererek normal odada verilen yoğun bakım hizmetinin standartlara uygun olup olmadığını denetlemesini, eğer verilen hizmet şartları uygun ise buna ilişkin kesinti işlemini yapmaması, yok eğer verilen hizmet şartları uygun değilse de bu durumda sözleşme gereği gerekli yaptırımları uygulamasını tavsiye ediyoruz.
  1. Özel Sağlık Sunucularına ise  ; Öncelikle ve derhal bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne geçici yoğun bakım yatak artırım talebinde bulunmaları , devamında haksız yapılan kesintilerle ilgili  SGK nezdindeki komisyonlara itiraz etmelerini ve komisyonun sonucunu beklemeden her ihtimalde mahkeme nezdinde kesinti işlemi yapılmadan önce mutlaka tedbir kararı alarak bu hukuka aykırı kesinti işlemlerini tavsiye ediyoruz.

SGK ve Sağlık Hukuku Uzmanı
Av. Selahattin PAR